Филиал 'Студентски труд' - София
За нас|Работа за студенти|За работодатели|Съветник|Работа в Германия|Как да ни намерите|Връзки
Въпроси и отговори


  1. Кой има право да ползва услугите на филиал "Студентски труд"?
  2. Какви документи е необходимо да носи студентът при посещението си във филиала?
  3. Какво могат да очакват студентите от филиала?
  4. Какви допълнителни услуги предлагаме?
  5. Защо да изберете филиал "Студентски труд" за свой посредник при намиране на работа?
  6. Кой може да заяви работни места във филиал "Студентски труд"?
  7. Как могат да бъдат заявени работни места във филиал "Студентски труд"?
  8. Защо имаме практика да посещаваме обявените от работодателя работни места?
  9. Как поддържаме връзка с работодателите?
  10. Защо да изберете филиал "Студентски труд" за свой посредник при намиране на персонал?

    Кой има право да ползва услугите на филиал "Студентски труд"?

    Право да ползват услугите на филиал "Студентски труд" имат всички студенти РЕДОВНА форма на обучение и ученици, които към дадения момент могат да удостоверят, с ученическа или студентска книжка, че са учащи се в софийски висши или средни училища.

    Задължително условие е да са достигнали трудоспособна възраст, съгласно българското законодателство, т.е. навършили 16 години.

    - студенти, следващи по образователно-квалификационната степен "специалист";
    - студенти, следващи по образователно-квалификационната степен "бакалавър";
    - студенти, следващи по образователно-квалификационната степен "магистър";
    - студенти, следващи по образователно-квалификационната степен "доктор";
    - ученици - по изключение /предимно във времето на тяхната лятна ваканция/ и с пълните изисквания на Кодекса на труда и др.

    Със завършването на студента по която и да е от горепосочените степени, той губи право да ползва услугите на филиал "Студентски труд" - София, но придобива право да ползва услугите на дирекция "Бюро по труда" по местоживеене.


Какви документи е необходимо да носи студентът при посещението си във филиала?

    Регистрацията се извършва само лично, срещу представяне на студентска книжка /заверена за съответния учебен семестър и година, актуални към момента/, лична карта, копие на адресната регистрация /в случай, че лицето не е от гр. София и е с временен адрес/.

    При всяко посещение трябва да се представя лична карта и ученическа или студентска книжка.


Какво могат да очакват студентите от филиала?

    Регистрирайки се във филиал "Студентски труд", Вие доброволно предоставяте оперативна информация за Вас, за да Ви се посредничи при намирането на работа.

    Ако при посещението във филиала, Вие откриете работно място, което отговаря на вашите личностни и професионални качества, ще получите информация как и къде да се свържете със съответния работодател.

    Ако не направите своя избор веднага, то имате възможност чрез сайта ни да следите за новите предложения за работа или бихте могли да посещавате периодично филиала, където информацията за свободните работни места е изложена на информационни табла.

    Ако във филиала се заяви подходящо за Вас работно място, то неговите служители ще се свържат с Вас, за да Ви уведомят чрез Вашата електронна поща, мобилен или фиксиран телефон, като това се прави преди всичко за специализираните работни места.


Какви допълнителни услуги предлагаме?

    Можете да се възползвате от трудово-правна консултация.

    При желание от страна на студентите се организират тренинги и семинари за подготовка при:
    - изготвяне на документи за кандидатстване на работа;
    - представяне на интервю;
    - работа в екип;
    - кариерно развитие.

    Всеки клиент на филиал "Студентски труд" може да ползва професионалните консултации на психолог:
    - ако има проблеми при намирането на работа;
    - ако има лични проблеми;
    - ако има психологически проблеми.


Защо да изберете филиал "Студентски труд" за свой посредник при намиране на работа?

    За съжаление или щастие "Студентски труд" е единственият специализиран посредник при търсене и предлагане на работа за учащи се.

    Но не това е причината, поради която бихте ползвали нашите услуги - работа можете да потърсите и в други държавни или частни трудови агенции, а също така можете да търсите чрез познати, медиите или специализирани сайтове за работа в интернет.

    В "Студентски труд" всяко заявено работно място се посещава от служители на филиала или се контактува с работодатели, с които има вече изградени трайни отношения.

    Много важно е работното място да е посетено предварително - повечето от Вас ще пристъпят за първи път към трудова дейност и почти не са запознати с трудово-правните взаимоотношения. Подписването на трудов или граждански договор цели да регламентира правата и отговорностите както на работодателя, така и на работещия. Непознаването на правната страна води много често до конфликтни ситуации.

    Когато Ви предлагаме дадено работно място, ние знаем, че то е реално и с вашия труд няма да се злоупотреби.


Кой може да заяви работни места във филиал "Студентски труд"?

    Като част от Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, услугите предоставяни от нас са напълно безплатни. Всяко юридическо лице може да заяви свободни работни места във филиал "Студентски труд". Те трябва да бъдат в съответствие с всички законови, административни и морални норми, както и след предоставяне на необходимата и изискуема информация за конкретното работно място.


Как могат да бъдат заявени работни места във филиал "Студентски труд"?

    Работните места могат да бъдат заявени на място в офиса на "Студентски труд" и чрез секцията "Работодатели" на този сайт.


Защо имаме практика да посещаваме обявените от работодателя работни места?

    Когато посещаваме Вашите офиси или работните Ви обекти ние целим да придобием по-пълна представа за мястото на работа, за работния колектив, за условията на труд. Така информацията, която ще дадем на учащите се, е по-вярна и подборът на кандидатите - по-точен.


Как поддържаме връзка с работодателите?

    След първоначалното заявяване на работни места и посещението от наши служители, ние започваме да работим по вашата обява:

    - излага са на информационните ни табла;
    - помества се в сайта;
    - осъществява се търсене в нашата база от данни на подходящи учащи се /опция/;
    - извършва се предварителен подбор на кандидатите, съобразно Вашите изисквания /опция/;
    - насочват се към Вас, за да направите своя подбор.

    Вие правите своя подбор на насочените от нас кандидати и назначавате одобрените от Вас хора. Задължително е да ни уведомите за това, кои от кандидатите ще започнат работа при Вас /в случай, че служителят е насочен от нас/. Публикуваните обяви са с валидност от един /1/ месец. След изтичане на този период се приключват автоматично от нас. Те могат да бъдат продължени, но само след ваше обаждане.

    Вашият ангажимент е да ни уведомите, когато работното място е вече заето, дори и кандидата да не е насочен от нас.

    Ако при посещението във фирмата Ви сте споменали, че предстои разширяване или откриване на нови обекти, то след време ние ще се свържем с Вас, за да Ви предложим съдействие при наемането на нови служители.


Защо да изберете филиал "Студентски труд" за свой посредник при намиране на персонал?

    Използвайки филиал "Студентски труд" за свой посредник при набиране на персонал, Вие ще имате уникалната възможност да получите кандидати, които са подбрани сред 2 000 учащи се, които отговарят на Вашите изисквания.

    Голямата база от данни ни дава възможност да реагираме не само качествено, но и много бързо.

    Вашата заявка може да бъде активирана както по телефона, така и чрез интернет.
    Ние гарантираме пълна защита на предоставените от Вас данни.
    Ние работим заедно с Вас за Вашия просперитет!