ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ZAV
MERKBLATT


     

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ 2018


            Филиал "Студентски труд"набира документи на желаещи за лятна работа в Германия през 2018 г.
     по силата на международна спогодба сключена между двете страни.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


  • Да са на възраст от 18 до 35 години;
  • Да са студенти редовно обучение;
  • Да не са последен курс на семестриално обучение;
  • Да имат добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски език/;
  • Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия;
  • Да притежават средства за финансиране заминаването си за Германия.


Необходими документи:


1. Заявление (свободен текст) на български език, в което декларирате, че сте изучавали немски език най-малко три години и сте свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват начална и крайна дата), както и че притежавате необходимите средства за финансиране на заминаването си до Германия;

2. Уверение от висшето училище - данните за курса и семестъра на следване да са посочени с арабски цифри и изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение.

Уверението трябва да послужи пред Филиал "Студентски труд".

  1. Заявление
  2. Уверение от висшето училище


Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра са посочени с римски цифри, както и написано на ръка заявление!


В деня на подаване на документите, ще ви бъдат връчени немските образци, които трябва да попълните и върнете в срок от една седмица от получаването им.


       Всеки студент получил немски образци следва да представи:

        - 2 бр. Bewerbung с актуални снимки паспортен формат и 1 бр. копие;
       - 1 бр. Immatrikulationbescheinigung и 2 бр. копия (едното копие остава в студента за заминаването му в Германия);
       - копие на шофьорска книжка (в случай, че притежавате такава и сте го отбелязали в Bewerbung-а).Документи:
  1. Bewerbung_2017.pdf
  2. Immatrikulationsbescheinigung2017.pdf