Филиал 'Студентски труд' - София
За нас|Работа за студенти|За работодатели|Съветник|Работа в Германия|Как да ни намерите|Връзки

    Филиалът     
    За студенти    

Филиал "Студентски труд" е част от Дирекция "Бюро по труда" - Изток - град София към Агенцията по заетостта.

Създаден е през месец май 1991 г. под името Бюро студентски труд.

Нашата основна цел е да предлагаме работни места за студенти и учащи в свободното им време. Всички услуги са безплатни - както за работодателите, така и за студентите.

Филиалът обслужва всички висши училища, колежи, фирми и организации на територията на град София.

  • консултации за избор на професионална реализация;
  • оказване на помощ за изготвянето на документи при кандидатстване за работа;
  • индивидуална подготовка за явяване на интервю;
  • насочване към подходящи работни места;
  • индивидуални консултации за изграждане на личен план за кариерно развитие, насочени към студенти в последни курсове на обучение;
  • предлагане на работа съобразно изучаваната специалност.
     За работодатели     

  • Разполагаме с база данни с 8 000 учащи се в трудоспособна възраст от всички висши училища и специалности в гр.София;
  • Извършваме прецизен подбор на кадри за обявените от вас позиции;
  • Съдействаме при подбора на високо мотивирани млади хора за стажове във вашите екипи;
  • Предоставяме възможности за провеждане на презентации и срещи за популяризиране на дейността на различни компании пред академичната общност.